Најново !

Клиничка болница Козле

kozle1

Макета клиничка болница Козле, Новиот објект на Институтот за белодробни заболувања кај децата-Козле кој се гради во близина на стариот објект, и со подобра динамика од предвиденото.

Повеќе...

Урбан План Конструктион

  • 1
  • 2
Клиничка болница Козле

Клиничка болница Козле

Макета клиничка болница Козле, Новиот објект на Институтот за белодробни заболувања кај децата-Козле кој се гради во близина на стариот...

Асвалт

Асвалт

Асвалтирање и одржување на патишта ширум државата. За квалитетот и истрајноста докажуваат многуте проекти зад нас.

Нашата мисија и визија

Нашата мисија и визија

Визија и стратегија за одгледување во стабилна и профитабилна компанија започна со првиот спроведен проекти,

Постојана модернизација

Постојана модернизација

Иднината на компанијата се гледа во инвестирање во современа технологија, како и следење на глобалните трендови во градежништвото.

Проекти од Урбан План Конструктион Тетово

Психијатриска Болница Бардовци

psihbolnica1Наскоро повеќе информации фотографии од Урбан План Конструктион.

Спортска сала Брвеница

brvenica1Наскоро повеќе информации фотографии од Урбан План Конструктион.

Производство од сите фракции на песок

DSCN0312 Песок од    0-4 мм; Песок  од   4-8 мм; Песок од    0-25 мм; Песок  од   8-16 мм; Песок  од  16-32 мм

Производство и изведба на готов бетон

DSCN0350Готов бетон – Производсво на сите видови од готов бетон  МБ15; МБ20; МБ25; МБ30; МБ40

 

 

Сериозен и професионален пристап

..традиција, искуство, квалитет, препознатлива карактеристика
на оваа компанија во регионот и пошироко !